Julen är årets största högtid

Julgåvor är ett utmrärkt sätt att visa uppskattning för det gångna året,
som ett tack till anställda eller kunder för deras arbete och gott gjorda affärer.

Värdet på gåvor är inte det viktigaste,
utan att personalen känner sig uppskattade och värdefulla för företaget.

Julgåvor till anställda är endast skattefria om värdet inte överstiger
400 kronor exklusive moms.